"LÖSNINGEN PÅ VÅR TIDS YTTRE UTMANINGAR HITTAS I LÖSNINGEN PÅ VÅR TIDS INRE UTMANINGAR"